Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Η ΔΗΜΑΡ για τις συνεταιριστικές τράπεζες

Η ΔΗΜΑΡ για τις συνεταιριστικές τράπεζες"Η άμεση εκκαθάριση των τριών συνεταιριστικών τραπεζών, που δεν καλύπτουν τα εποπτικά κριτήρια που έχουν τεθεί, στη παρούσα φάση και με τις υπάρχουσες συνθήκες θα έχει ως αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο και να πληγεί ο θεσμός των συνεταιριστικών τραπεζών" επισημαίνει η ΔΗΜΑΡ σε ανακοίνωσή της.
Σύμφωνα με την ΔΗΜΑΡ, θα πρέπει να δοθεί νέος χρόνος παράτασης για τη συγκέντρωση κεφαλαίων ώστε να καλύψουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας με ταυτόχρονη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ως ακολούθως: · Αύξηση από 2% σε 5% του ορίου συμμετοχής κάθε μέτοχου · Απεριόριστο ποσοστό συμμετοχής για πιστωτικά ιδρύματα · Χρήση νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων κεφαλαιακής ενίσχυσης (π.χ. προνομιούχα συνεταιριστικά μερίδια) Η ΔΗΜΑΡ τονίζει ότι "στηρίζει σταθερά την υγιή εξυγίανση και ανάπτυξη των συνεταιριστικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των τοπικών οικονομικών κοινωνιών".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ShareThis